Η μοναδική εταιρία εξειδικευμένων λύσεων για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Πανελλαδική κάλυψη από Επόπτες Δημόσιας Υγείας.