Λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της µε αριθ. 2533/63997/29-05-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1380/B/06-06-2013) σχετικά µε το θεσµό του εγκεκριµένου εµπόρου στον τοµέα των νωπών οπωροκηπευτικών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εγκύκλιος Αριθ. Πρωτ. :4453/116157/27-09-2013 «Λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της µε αριθ. 2533/63997/29-05-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1380/B/06-06-2013) σχετικά µε… Read more Λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της µε αριθ. 2533/63997/29-05-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1380/B/06-06-2013) σχετικά µε το θεσµό του εγκεκριµένου εµπόρου στον τοµέα των νωπών οπωροκηπευτικών.