Εγκύκλιος 5

Παρέχονται οδηγίες για τις Επιχειρήσεις Λιανικής διάθεσης τροφίμων (Περίπτερα-Ψιλικά) της Υ.Δ. με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π /οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012)  «Υγειονομικοί όροι και… Read more Εγκύκλιος 5

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 5/2011

Αντικατάσταση του Άρθρου 71 της Αγορανομικής Διάταξης 7/09, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Αγορανομική Διάταξη 4/2011   ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 5/2011