ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 03/2011

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της Αγορανομικής Διάταξης 7/09 σε σχέση με τους κανόνες εμπορίας νωπών οπωρολαχανικών   ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 03/2011