Προεδρικό Διάταγμα 10/2017 – Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 10/2017 ΦΕΚ 23/Α/1-3-2017 Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: (α) Του άρθρου 7 του… Read more Προεδρικό Διάταγμα 10/2017 – Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Γενικοί Υγειονομικοί Όροι Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π./96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718/τ.β./8-10-2012) ισχύουν οι ακόλουθοι υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού… Read more Γενικοί Υγειονομικοί Όροι Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος