Π.Δ. 59/2018: Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

Άρθρο 1 Κατηγορίες Χρήσεων ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Άρθρο 2 Αμιγής κατοικία Άρθρο 3 Γενική Κατοικία Άρθρο 4… Read more Π.Δ. 59/2018: Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης