Διαδικασίες εφαρμογής της 48ωρης αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων

Διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α’), όπως ισχύει, για την… Read more Διαδικασίες εφαρμογής της 48ωρης αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων