Κ.Υ.Α. αριθμ. 11541/2018 Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε μονάδες ιαματικής θεραπείας και κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)

Δείτε αναλυτικά την Κ.Υ.Α.  και τα σχετικά Παραρτήματα ΕΔΩ