Υπ.Αποφ. 99/2017 Τροποποίηση του αρθ. 5 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών – Τρόφιμα χρήζοντα έγκρισης

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 99/2017 ΦΕΚ 4288/Β/8-12-2017 Τροποποίηση του άρθρου 5 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (απόφαση ΑΧΣ 1100/87, ΦΕΚ… Read more Υπ.Αποφ. 99/2017 Τροποποίηση του αρθ. 5 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών – Τρόφιμα χρήζοντα έγκρισης

Aριθ.πρωτ. Γ1β/Γ.Π. οικ. 27150 Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει της εορταστικής περιόδου τoυ Πάσχα και της έναρξης της τουριστικής-καλοκαιρινής περιόδου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει της εορταστικής περιόδου τoυ Πάσχα και της έναρξης της τουριστικής-καλοκαιρινής περιόδου» Σχετ.  … Read more Aριθ.πρωτ. Γ1β/Γ.Π. οικ. 27150 Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει της εορταστικής περιόδου τoυ Πάσχα και της έναρξης της τουριστικής-καλοκαιρινής περιόδου

Ανάκληση ΕΦΕΤ 06/09/2013

Ανάκληση του μη ασφαλούς τροφίμου «cavos τόνος σε λάδι», με κωδικό T78E2COYN 35GEA, ημερομηνία παραγωγής 10-5-2013 και λήξης 10-5-2018   Δελτίο Τύπου