Εγκύκλιος ΕΦΕΤ – Έκδοση πιστοποιητικού για την εξαγωγή τροφίμων σε τρίτες χώρες

Σχετ: Η µε αριθµ. πρωτ. 9558/27-05-2014 εγκύκλιος µας Τα τρόφιµα που εξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε σκοπό την διάθεση… Read more Εγκύκλιος ΕΦΕΤ – Έκδοση πιστοποιητικού για την εξαγωγή τροφίμων σε τρίτες χώρες

Εισαγωγή προϊόντων βιολογικής προέλευσης από Τρίτες Χώρες

Εγκύκλιος 1973/138399/12-11-2013 ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή προϊόντων βιολογικής προέλευσης από Τρίτες Χώρες»   Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ/ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΙΙ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ… Read more Εισαγωγή προϊόντων βιολογικής προέλευσης από Τρίτες Χώρες