Π.Δ. 44/2013: Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Το Τεχνικό Επιμελητήριο ως αδειοδοτούσα αρχή, χορηγεί άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, βεβαιώνει για την κατάθεσή… Read more Π.Δ. 44/2013: Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος