Υπουργείο Εργασίας: Συμπλήρωση της εγκυκλίου με αρ.πρωτ.: οικ.4800/173/13-2-2014

Εγκύκλιος 26547/30-07-2014: «Συμπλήρωση της εγκυκλίου με αρ.πρωτ.: οικ.4800/173/13-2-2014»   Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 25210/1387/2014 (2040 Β΄)… Read more Υπουργείο Εργασίας: Συμπλήρωση της εγκυκλίου με αρ.πρωτ.: οικ.4800/173/13-2-2014

Ζητήματα που αφορούν τον τεχνικό έλεγχο οχηµάτων µεταφοράς ευπαθών τροφίµων

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Εγκύκλιος Ζ/47160/6305/24-12-2013 Διευκρινίσεις σχετικά µε την ορθή εφαρµογή ζητηµάτων που αφορούν στον τεχνικό έλεγχο… Read more Ζητήματα που αφορούν τον τεχνικό έλεγχο οχηµάτων µεταφοράς ευπαθών τροφίµων

Αλλαγές στην άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας από τον εργοδότη στην επιχείρησή του – Διαδικασία αναγγελίας στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ

Aθήνα, 16 Απριλίου 2013 Aρ. πρωτ: οικ.11453/1284   EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓENIKH Δ/NΣH ΣYNΘHKΩN KAI… Read more Αλλαγές στην άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας από τον εργοδότη στην επιχείρησή του – Διαδικασία αναγγελίας στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ

Υπουργείο Εργασίας: Βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας

Εγκύκλιος 29436/1143/28-12-2012    Βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας     Στον Κώδικα Νόµων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζοµένων… Read more Υπουργείο Εργασίας: Βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας