Επιδοτούμενα Σεμινάρια Επαγγελματικής Επιμόρφωσης

Σε συνέχεια των ερωτημάτων που λαμβάνουμε, θέλουμε να σας ενημερώσουμε πως η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα επιδοτούμενα σεμινάρια επαγγελματική… Read more Επιδοτούμενα Σεμινάρια Επαγγελματικής Επιμόρφωσης

Επιδοτούμενα Σεμινάρια Επαγγελματικής Επιμόρφωσης

Το Shop Support συνεργάζεται με γνωστό ΚΕΚ της Αθήνας στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25. Τα προγράμματα είναι επιδοτούμενα… Read more Επιδοτούμενα Σεμινάρια Επαγγελματικής Επιμόρφωσης