Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας

Άρθρο 1: Σκοπός Άρθρο 2: Φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων Άρθρο 3: Χώροι εκτέλεσης των προγραμμάτων Άρθρο 4: Περιεχόμενο προγραμμάτων – Ομάδες εκπαιδευομένων _ Προγράμματα… Read more Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας