ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4492 – Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ… Read more ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4492 – Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.

Αίτηση για την καταχώρηση εγκατάστασης τροφίμων (Απόφ. 15523/2006)

Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων, χειρισμού προϊόντων ζωικής προέλευσης ή περαιτέρω επεξεργασίας μεταποιημένων ζωικών προϊόντων, πριν τη διαδικασία καταχώρισης ή έγκρισης,… Read more Αίτηση για την καταχώρηση εγκατάστασης τροφίμων (Απόφ. 15523/2006)

Διαδικασία για την χορήγηση, τροποποίηση και ανάκληση προστασίας των ονομασιών προέλευσης ή γεωγραφικών ενδείξεων των αμπελοοινικών προϊόντων

Εγκύκλιος Α.Π.: 5510/143258/20-11-2013 ΘΕΜΑ: ∆ιαδικασία για την χορήγηση, τροποποίηση και ανάκληση προστασίας των ονοµασιών προέλευσης ή γεωγραφικών ενδείξεων των αµπελοοινικών προϊόντων.… Read more Διαδικασία για την χορήγηση, τροποποίηση και ανάκληση προστασίας των ονομασιών προέλευσης ή γεωγραφικών ενδείξεων των αμπελοοινικών προϊόντων

Εισαγωγή προϊόντων βιολογικής προέλευσης από Τρίτες Χώρες

Εγκύκλιος 1973/138399/12-11-2013 ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή προϊόντων βιολογικής προέλευσης από Τρίτες Χώρες»   Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ/ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΙΙ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ… Read more Εισαγωγή προϊόντων βιολογικής προέλευσης από Τρίτες Χώρες