Προέγκριση αδειοδότησης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (πλην λιανικού εμπορίου)

  Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 ισχύουν τα ακόλουθα: Για τη χορήγηση προέγκρισης, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στον οικείο δήµο τα εξής… Read more Προέγκριση αδειοδότησης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (πλην λιανικού εμπορίου)

Απλούστευση διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου

ΚΥΑ ∆ΙΑ∆Π/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013   Άρθρο 1: ∆ιαδικασία και δικαιολογητικά για την ̟προέγκριση ίδρυσης Καταστήµατος Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος Άρθρο 2: ∆ιαδικασία και δικαιολογητικά για την χορήγηση… Read more Απλούστευση διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου