ΚΥΑ Αριθ. 543/34450/2017-Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα.

Άρθρο 52 ν. 4235/2014 Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα 1. Ως «Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα» ορίζεται η αγροτική εκμετάλλευση, η οποία λειτουργεί με έμφαση στις… Read more ΚΥΑ Αριθ. 543/34450/2017-Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα.