Επισήμανση βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Γενική Δ/νση Ζωικής Παραγωγής   ΚΥΑ 2260/155064/05-12-2014 Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 412013/2000 κοινής υπουργικής απόφασης… Read more Επισήμανση βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας

Παρασκευαστήριο παρακείμενου χώρου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων

Απόφαση 464/92592 (ΦΕΚ 1483/τ.Β’/29-07-2014) Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας παρασκευαστηρίου παρακείμενου χώρου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων     Άρθρο 1: Σκοπός Σκοπός της παρούσας απόφασης… Read more Παρασκευαστήριο παρακείμενου χώρου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων