ΥΑ 1384/41923/2018 – Ιχνηλασιμότητα και επισήμανση κρέατος – Έλεγχοι και κυρώσεις

Άρθρο 1 – Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί Άρθρο 2 – Αρμόδιες Αρχές Άρθρο 3 – Ιχνηλασιμότητα του κρέατος… Read more ΥΑ 1384/41923/2018 – Ιχνηλασιμότητα και επισήμανση κρέατος – Έλεγχοι και κυρώσεις

Επισήμανση βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Γενική Δ/νση Ζωικής Παραγωγής   ΚΥΑ 2260/155064/05-12-2014 Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 412013/2000 κοινής υπουργικής απόφασης… Read more Επισήμανση βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας

Παρασκευαστήριο παρακείμενου χώρου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων

Απόφαση 464/92592 (ΦΕΚ 1483/τ.Β’/29-07-2014) Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας παρασκευαστηρίου παρακείμενου χώρου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων     Άρθρο 1: Σκοπός Σκοπός της παρούσας απόφασης… Read more Παρασκευαστήριο παρακείμενου χώρου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων