Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε υφιστάμενα κτίρια

Αριθ.  οικ. 52487/2002 (ΦEK 18/τ.Β’/15-01-2002) Απόφαση: Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε υφι­στάμενα κτίρια Άρθρο 1 Οι χώροι των προαναφερόμενων… Read more Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε υφιστάμενα κτίρια