Απόφαση 12528/2018 – Το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού – ΕΣΑ

Καθορισμός θεμάτων που αφορούν στην προμήθεια των εντύπων των αδειών μηχανοδηγού, τη διαδικασία εκτύπωσης τους, το ύψος του σχετικού παραβόλου… Read more Απόφαση 12528/2018 – Το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού – ΕΣΑ