Προεδρικό Διάταγμα 10/2017 – Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 10/2017 ΦΕΚ 23/Α/1-3-2017 Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: (α) Του άρθρου 7 του… Read more Προεδρικό Διάταγμα 10/2017 – Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Απόφαση Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/τ.Β’/31-07-2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»   Κεφάλαιο 1: Τήρηση πινακίδων… Read more Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)