Αίτηση για την καταχώρηση εγκατάστασης τροφίμων (Απόφ. 15523/2006)

Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων, χειρισμού προϊόντων ζωικής προέλευσης ή περαιτέρω επεξεργασίας μεταποιημένων ζωικών προϊόντων, πριν τη διαδικασία καταχώρισης ή έγκρισης,… Read more Αίτηση για την καταχώρηση εγκατάστασης τροφίμων (Απόφ. 15523/2006)

Απάντηση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με ερώτημα για τη λειτουργία εγκατάστασης περάτωσης έψησης σε μικτό κατάστημα τροφίμων ή σε υπεραγορά τροφίμων

«Η υπεραγορά τροφίμων εντάσσεται σύμφωνα με το σχετικό (ε) στην κατηγορία ΙΙΙ (επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου) με αρμόδια αδειοδοτούσα… Read more Απάντηση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με ερώτημα για τη λειτουργία εγκατάστασης περάτωσης έψησης σε μικτό κατάστημα τροφίμων ή σε υπεραγορά τροφίμων