Προέγκριση αδειοδότησης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (πλην λιανικού εμπορίου)

  Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 ισχύουν τα ακόλουθα: Για τη χορήγηση προέγκρισης, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στον οικείο δήµο τα εξής… Read more Προέγκριση αδειοδότησης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (πλην λιανικού εμπορίου)