Υπ.Αποφ. 4148/99295 Όροι και διαδικασίες μεταποίησης αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών

Δυνατότητα μεταποίησης των αποσυρόμενων προϊόντων τα οποία διατίθενται με δωρεάν διανομή από τους αποδέκτες τους στο πλαίσιο εφαρμογής του κατ’… Read more Υπ.Αποφ. 4148/99295 Όροι και διαδικασίες μεταποίησης αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών

Ανάκληση ΕΦΕΤ 15/02/2016

Ενημέρωση σχετικά με ανάκληση νοθευμένου εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου Ανάκληση/Απόσυρση του προϊόντος ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  ο οποίο διακινήθηκε από την επιχείρηση «ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ… Read more Ανάκληση ΕΦΕΤ 15/02/2016