Αίτηση για την καταχώρηση εγκατάστασης τροφίμων (Απόφ. 15523/2006)

Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων, χειρισμού προϊόντων ζωικής προέλευσης ή περαιτέρω επεξεργασίας μεταποιημένων ζωικών προϊόντων, πριν τη διαδικασία καταχώρισης ή έγκρισης,… Read more Αίτηση για την καταχώρηση εγκατάστασης τροφίμων (Απόφ. 15523/2006)

Μεταποιητικές δραστηριότητες του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143),

Απόφαση Αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ 158/τ. Β’/03-02-2012) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του… Read more Μεταποιητικές δραστηριότητες του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143),

Λειτουργία Εγκατάστασης Περάτωσης Έψησης εντός Υπεραγοράς Τροφίμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  … Read more Λειτουργία Εγκατάστασης Περάτωσης Έψησης εντός Υπεραγοράς Τροφίμων