Π.Δ. 59/2018: Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

Άρθρο 1 Κατηγορίες Χρήσεων ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Άρθρο 2 Αμιγής κατοικία Άρθρο 3 Γενική Κατοικία Άρθρο 4… Read more Π.Δ. 59/2018: Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

Πρόγραμμα επιδότησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Προκηρύχθηκε το Μέτρο 123 Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, που αφορά την ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους… Read more Πρόγραμμα επιδότησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης