Απάντηση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με ερώτημα για τη λειτουργία εγκατάστασης περάτωσης έψησης σε μικτό κατάστημα τροφίμων ή σε υπεραγορά τροφίμων

«Η υπεραγορά τροφίμων εντάσσεται σύμφωνα με το σχετικό (ε) στην κατηγορία ΙΙΙ (επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου) με αρμόδια αδειοδοτούσα… Read more Απάντηση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με ερώτημα για τη λειτουργία εγκατάστασης περάτωσης έψησης σε μικτό κατάστημα τροφίμων ή σε υπεραγορά τροφίμων

Εφαρµογή του Nόμου 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107) για την ίδρυση Πρατηρίου Άρτου και τη λειτουργία Εγκατάστασης Περάτωσης Έψησης (bake off)

Αθήνα 10/05/2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ 6125/412/Φ17.1   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ   ΘΕΜΑ: «Εφαρµογή του… Read more Εφαρµογή του Nόμου 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107) για την ίδρυση Πρατηρίου Άρτου και τη λειτουργία Εγκατάστασης Περάτωσης Έψησης (bake off)

Λειτουργία Εγκατάστασης Περάτωσης Έψησης εντός Υπεραγοράς Τροφίμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  … Read more Λειτουργία Εγκατάστασης Περάτωσης Έψησης εντός Υπεραγοράς Τροφίμων