Εγκύκλιος σχετικά με τη διάθεση προϊόντων αρτοποιίας

Υπουργείο Ανάπτυξης Αρ. Πρωτ.: Α2-809/15-09-2014 Εγκύκλιος σχετικά με τη διάθεση προϊόντων αρτοποιίας   «… Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1… Read more Εγκύκλιος σχετικά με τη διάθεση προϊόντων αρτοποιίας

Εγκύκλιος σχετικά με τη διάθεση προϊόντων αρτοποιίας

Εγκύκλιος Α2-809/04-08-2014 «Εγκύκλιος σχετικά με τη διάθεση προϊόντων αρτοποιίας»   Σε απάντηση ερωτημάτων εκ μέρους των Περιφερειακών Ενοτήτων για την… Read more Εγκύκλιος σχετικά με τη διάθεση προϊόντων αρτοποιίας

Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις

Νόμος 3853/2010 (ΦΕΚ 90/τ.Α’/17-06-2010) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις»   Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής − Σκοπός Άρθρο… Read more Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις

Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3526/09-02-2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις.»   Άρθρο 1: Ορισμοί Άρθρο 2: Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων αρτοποιίας… Read more Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις

Εφαρµογή του Nόμου 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107) για την ίδρυση Πρατηρίου Άρτου και τη λειτουργία Εγκατάστασης Περάτωσης Έψησης (bake off)

Αθήνα 10/05/2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ 6125/412/Φ17.1   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ   ΘΕΜΑ: «Εφαρµογή του… Read more Εφαρµογή του Nόμου 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107) για την ίδρυση Πρατηρίου Άρτου και τη λειτουργία Εγκατάστασης Περάτωσης Έψησης (bake off)