ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ & ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

Η επιχείρηση Shop Support διαθέτει την απαιτούμενη άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών (Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Καταπολέμησης Εντόμων και Τρωκτικών) σύμφωνα με το Νόμο 3919/2011, με Υπεύθυνη Επιστήμονα σε απεντομώσεις και μυοκτονίες την κα Δαουτάκου Μ. – Επόπτρια Δημόσιας Υγείας/Υγιεινολόγο Τ.Ε. και Αριθμό Αδείας 13707/12-12-2019.

 

Σε κάθε εφαρμογή παρίσταται η Υπεύθυνη Επιστήμονας, ενώ οι εφαρμογές γίνονται σε ώρες και ημέρες που δεν δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων, με εγκεκριμένα και κατάλληλα σκευάσματα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Σε κάθε επαγγελματικό χώρο που πραγματοποιούμε εφαρμογές απεντόμωσης και μυοκτονίας, παρέχουμε αρχείο «Απεντόμωσης – Μυοκτονίας» με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Συστημάτων Ποιότητας (HACCP/ISO) και της κείμενης νομοθεσίας. Επίσης, δεσμευόμαστε για τήρηση εχεμύθειας σε σχέση με τα στοιχεία των επιχειρήσεων, τα οποία μας γνωστοποιούνται εξ αφορμής της εκτελέσεως του έργου.