Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου: Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 75/τ.Β/30-03-2020 Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις   ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ… Read more Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου: Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις

Π.Δ. 59/2018: Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

Άρθρο 1 Κατηγορίες Χρήσεων ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Άρθρο 2 Αμιγής κατοικία Άρθρο 3 Γενική Κατοικία Άρθρο 4… Read more Π.Δ. 59/2018: Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

ΑΠΟΦΑΣΗ 03-02-3016

Απόφαση Αριθμ. ΔΝΣγ/34033Π.Ε./ΦΝ 275 Τροποποίηση κανονισμών που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις επεμβάσεων σε υπάρχοντα κτίρια Εγκρίνουμε την αντικατάσταση του παραρτήματος… Read more ΑΠΟΦΑΣΗ 03-02-3016

Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/τ.Α’/14-04-2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες… Read more Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις

Εγκύκλιος Νο4: «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης ∆όµησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 174 Α’).

Εγκύκλιος 4 Αρ. Πρωτ. οικ.: 66931/03-12-2013 Ν. 4178/2013 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης ∆όµησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 174… Read more Εγκύκλιος Νο4: «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης ∆όµησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 174 Α’).

Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας

Απόφαση Αριθ. οικ. 55174/2013 (ΦΕΚ 2605/τ.Β’/15-10-2013) «Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας»  … Read more Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας

Εγκύκλιος

Υπουργείο Περιβάλλοντος: «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 26 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067/2012), που αφορά στις ειδικές ρυθμίσεις… Read more Εγκύκλιος

Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε υφιστάμενα κτίρια

Αριθ.  οικ. 52487/2002 (ΦEK 18/τ.Β’/15-01-2002) Απόφαση: Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε υφι­στάμενα κτίρια Άρθρο 1 Οι χώροι των προαναφερόμενων… Read more Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε υφιστάμενα κτίρια