Υπ.Αποφ. 99/2017 Τροποποίηση του αρθ. 5 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών – Τρόφιμα χρήζοντα έγκρισης

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 99/2017 ΦΕΚ 4288/Β/8-12-2017 Τροποποίηση του άρθρου 5 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (απόφαση ΑΧΣ 1100/87, ΦΕΚ… Read more Υπ.Αποφ. 99/2017 Τροποποίηση του αρθ. 5 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών – Τρόφιμα χρήζοντα έγκρισης

Απόφαση Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου ΑΧΣ με αριθ. 137/2013 – Τροποποίηση Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ & ΖΥΘΟΥ Θέμα: «Απόφαση Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου… Read more Απόφαση Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου ΑΧΣ με αριθ. 137/2013 – Τροποποίηση Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.)