Επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζόμενους (ΛΑΕΚ 1-25)

Σας ενημερώνουμε πως, σε συνέχεια της παράτασης υλοποίησης των επιδοτούμενων προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 του ΟΑΕΔ για το έτος 2012 (για εργαζόμενους… Read more Επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζόμενους (ΛΑΕΚ 1-25)

Πρόγραμμα εκπαίδευσης “Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων” – Επίσημο πρόγραμμα του ΕΦΕΤ

Η επιχείρηση Shop Support συνεργάζεται με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής (ΠΑΣΚΕΔΙ) κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης χειριστών τροφίμων… Read more Πρόγραμμα εκπαίδευσης “Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων” – Επίσημο πρόγραμμα του ΕΦΕΤ

Αναπροσαρμογή του χρηματικού ποσού για την εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων

Με την απόφαση 379/16-5-2013 το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ προχώρησε σε αναπροσαρμογή του χρηματικού ποσού που προβλέπεται στην παρ. 14 του… Read more Αναπροσαρμογή του χρηματικού ποσού για την εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων

Απόφαση 14708/2007

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία υλοποίησης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων και των Ελεγκτικών Αρχών και Φορέων του Επισήμου Ελέγχου… Read more Απόφαση 14708/2007

Πρόγραμμα ΕΦΕΤ: Τι ισχύει για την εκπαίδευση προσωπικού

Σύμφωνα με την Υ.Α.   14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007  του ΕΦΕΤ, ισχύουν τα ακόλουθα:   1. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Το προσωπικό των επιχειρήσεων… Read more Πρόγραμμα ΕΦΕΤ: Τι ισχύει για την εκπαίδευση προσωπικού

Επιδοτούμενα Σεμινάρια Επαγγελματικής Επιμόρφωσης

Το Shop Support συνεργάζεται με γνωστό ΚΕΚ της Αθήνας στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25. Τα προγράμματα είναι επιδοτούμενα… Read more Επιδοτούμενα Σεμινάρια Επαγγελματικής Επιμόρφωσης