Τιμοκατάλογοι: είναι σωστός ο τιμοκατάλογος της επιχείρησης μου; Τι πρέπει να αναγράφει;

  Όλες οι επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής υποχρεούνται να έχουν τιμοκαταλόγους για όλα τα προσφερόμενα είδη. Οι τιμοκατάλογοι είναι υποχρεωτικά… Read more Τιμοκατάλογοι: είναι σωστός ο τιμοκατάλογος της επιχείρησης μου; Τι πρέπει να αναγράφει;

Δελτίο Παραπόνων: πρέπει να έχω στο κατάστημα μου;

Τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής υποχρεούνται να διαθέτουν το ειδικό έντυπο «ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ», σύμφωνα με την Αγορανομική Διάταξη 91354/2017 (ΦΕΚ… Read more Δελτίο Παραπόνων: πρέπει να έχω στο κατάστημα μου;

Νέος επαγγελματίας: οτι πρέπει να γνωρίζω για την επιχείρηση μου!

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει νέους επαγγελματίες στη λειτουργία των επιχειρήσεων τους.   Ενδεικτική θεματολογία: αδειοδότηση επιχείρησης νέες… Read more Νέος επαγγελματίας: οτι πρέπει να γνωρίζω για την επιχείρηση μου!

Υγειονομικές και αγορανομικές υποχρεώσεις μεταποιητικών επιχειρήσεων τροφίμων (αρτοποιεία, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, catering κ.α.)

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια και χρήσιμη καθοδήγηση, σε κάθε ενδιαφερόμενο που διατηρεί μεταποιητική δραστηριότητα, σε… Read more Υγειονομικές και αγορανομικές υποχρεώσεις μεταποιητικών επιχειρήσεων τροφίμων (αρτοποιεία, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, catering κ.α.)

Υγειονομικές και αγορανομικές υποχρεώσεις καταστημάτων εστίασης και αναψυχής

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια και χρήσιμη καθοδήγηση, σε κάθε ενδιαφερόμενο που διατηρεί κατάστημα εστίασης, σε… Read more Υγειονομικές και αγορανομικές υποχρεώσεις καταστημάτων εστίασης και αναψυχής

Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας

Άρθρο 1: Σκοπός Άρθρο 2: Φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων Άρθρο 3: Χώροι εκτέλεσης των προγραμμάτων Άρθρο 4: Περιεχόμενο προγραμμάτων – Ομάδες εκπαιδευομένων _ Προγράμματα… Read more Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας

Υ.Α.50067/28/27-10-2017 : Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

Αριθμ. 50067/28/27-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3952/10-11-2017) Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: […] αποφασίζουμε: Άρθρο… Read more Υ.Α.50067/28/27-10-2017 : Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

Εφαρμογή της υπουργικής απόφασης οικ. 23455/1491/23.05.2017 (ΦΕΚ B’ 1962/07.06.2017) «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας – Προγράμματα 2017»

Aρ. πρωτ.: οικ. 26304/1568/2017 Εφαρμογή της υπουργικής απόφασης οικ. 23455/1491/23.05.2017 (ΦΕΚ B’ 1962/07.06.2017) «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης… Read more Εφαρμογή της υπουργικής απόφασης οικ. 23455/1491/23.05.2017 (ΦΕΚ B’ 1962/07.06.2017) «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας – Προγράμματα 2017»

Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας για χώρους εστίασης

Σε αυτό το σεμινάριο θα αναγνωρίσετε κάθε παράγοντα που μπορεί να επιδράσει αρνητικά στην ασφάλεια εργασίας και την υγεία των… Read more Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας για χώρους εστίασης

Εργαζόμενοι και ασφάλεια τροφίμων σε χώρους εστίασης και μεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίμων (αρτοποιεία, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, catering κ.α.)

Σε αυτό το σεμινάριο θα εκπαιδευτείτε στις αρχές ασφάλειας των τροφίμων και θα μάθετε πώς να διασφαλίζετε την ποιότητα των… Read more Εργαζόμενοι και ασφάλεια τροφίμων σε χώρους εστίασης και μεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίμων (αρτοποιεία, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, catering κ.α.)

Αποφ. Αριθμ. οικ. 29898/3378 Επανακαθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.δ. 74/2008 (Α΄ 112), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών − εμπορευμάτων.

Επανακαθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.δ. 74/2008 (Α΄ 112), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης… Read more Αποφ. Αριθμ. οικ. 29898/3378 Επανακαθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.δ. 74/2008 (Α΄ 112), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών − εμπορευμάτων.