Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36857 (ΦΕΚ 2277/τ.Β’/14-06-2020)

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

 

Άρθρο 1: Κανόνες λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων

Άρθρο 2: Κανόνες λειτουργίας των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017

Άρθρο 3: Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων-κυρώσεις

Άρθρο 4: Μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Άρθρο 5: Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά οχήματα, δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης με οδηγό

Άρθρο 6: Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα

Άρθρο 7: Μέγιστος αριθμός επιβατών στις μετακινήσεις με λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις

Άρθρο 8: Ειδικά μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των μαθητών

Άρθρο 9: Μέτρα προστασίας κατά τις αεροπορικές μετακινήσεις

Άρθρο 10: Μέτρα προστασίας στα επιβατηγά και επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές

Άρθρο 11: Κανόνες λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών, φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού

Άρθρο 12: Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού-κυρώσεις

Άρθρο 13: Κανόνες λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων μουσείων, ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών και των προβών ζωντανών θεαμάτων, ακροαμάτων, καθώς και μέτρα προστασίας των εργαζομένων στους αρχαιολογικούς χώρους

Άρθρο 14: Μέτρα προστασίας και κανόνες λειτουργίας
δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης

Άρθρο 15: Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης-κυρώσεις

Άρθρο 16: Μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

Άρθρο 17: Μέτρα προστασίας και κανόνες λειτουργίας φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως
δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας

Άρθρο 18: Μέτρα προστασίας και κανόνες λειτουργίας σχολών και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Άρθρο 19: Μέτρα προστασίας εντός νοσοκομείων, δημοσίων υπηρεσιών και χώρων συνάθροισης κοινού

Άρθρο 20: Κανόνες λειτουργίας των αθλητικών και ναυταθλητικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 21: Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

Άρθρο 22: Διαδικασίες ελέγχωνπιστοποίηση παραβάσεων

Άρθρο 23: Επιβολή προστίμων

Άρθρο 24: Βεβαίωση και είσπραξη προστίμων

Άρθρο 25: Αρχή ενημέρωσης του κοινού

Άρθρο 26: Ισχύς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Οδηγίες για την επαναλειτουργία των γυμναστηρίων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΩΝ ΑΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

 

Δείτε την Απόφαση εδώ.