Απαιτήσεις και νέες υποχρεώσεις για τα κρεοπωλεία

Η Shop Support σε συνεργασία με τη Σχολή Εκπαίδευσης Κρεοπωλών MEAT PRO υλοποιεί σεμινάριο εξειδικευμένο για όσα πρέπει να τηρούν τα κρεοπωλεία σύμφωνα με τις νέες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Μεταξύ των θεματικών που θα αναλυθούν είναι τα ακόλουθα:

  • η συμφωνία με το νομοθετικό πλαίσιο,
  • σημεία ελέγχου,
  • υγειονομικές υποχρεώσεις,
  • COVID-19 και μέτρα αποφυγής μετάδοσης της νόσου,
  • καθαρισμός και απολύμανση,
  • επικοινωνιακή προσέγγιση κ.α.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής δείτε εδώ.