Υπουργείο Εργασίας – ΕΛΙΝΥΑΕ: Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον κορωνοϊό – Οδηγίες και μέτρα πρόληψης

Οδηγίες και μέτρα πρόληψης σε εργασιακούς χώρους

 

1. Γενικές πληροφορίες

 • Τι είναι COVID-19 και τι SARS–CoV-2
 • Ποιος είναι ο τρόπος μετάδοσης του ιού;
 • Πότε ένα περιστατικό της νόσου θεωρείται περισσότερο μεταδοτικό;
 • Ποια είναι τα συμπτώματα της COVID-19 λοίμωξης;
 • Πόσοι ασθενείς εμφανίζουν σοβαρή νόσο;
 • Ποια άτομα κινδυνεύουν περισσότερο;
 • Πότε πρέπει κάποιος να ελεγχθεί για COVID-19;
 • Τι σημαίνει έχω έρθει σε επαφή με τον ιό;
 • Τι σημαίνει κρούσμα COVID-19

 

2. Οδηγίες για τον εργοδότη

 • Προβλέψεις της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • Βασικές υποχρεώσεις εργοδοτών

2.1 Οργανωτικά μέτρα

2.2 Μέτρα ατομικής υγιεινής και μέσα ατομικής προστασίας

2.3 Περιβαλλοντικά μέτρα

2.4 Γενικές οδηγίες για τον καθαρισμό και την απολύμανση των εργασιακών χώρων

 

3. Οδηγίες για τους εργαζόμενους

3.1. Γενικές οδηγίες ατομικής υγιεινής

3.2. Απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εκδήλωσης των συμπτωμάτων σε εργαζόμενο κατά τη διάρκεια εργασίας του

 

4. Ειδικές οδηγίες Ε.Ο.Δ.Υ.

4.1 Οδηγίες για απομόνωση επαφών στο σπίτι

4.2 Οδηγίες για φροντίδα ύποπτου κρούσματος στο σπίτι

4.3. Οδηγίες για ευπαθείς ομάδες

 

Διαβάστε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες εδώ.