Ενημέρωση σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις για τον κορωνοϊό COVID-19

Η επιχείρηση Shop Support ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα προαγωγής και προάσπισης της Δημόσιας Υγείας και με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις, σας ενημερώνει για τα ακόλουθα:

– η επιστημονική υπεύθυνη της επιχείρησης κα Μ. Δαουτάκου Υγιεινολόγος – Επόπτρια Δημόσιας Υγείας MEd απόφοιτη και της Σχολής Απολυμαντών του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με το εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό της επιχείρησης, μπορούν να πραγματοποιήσουν απολυμάνσεις στους χώρους σας (σε συνέχεια και του Π.Ν.Π.64/14-03-2020),

– για την εφαρμογή των απολυμάνσεων χρησιμοποιούνται ψεκαστήρες ψυχρής εκνέφωσης, απολυμαντικά σκευάσματα (σύμφωνα με τις Οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για τα απολυμαντικά σκευάσματα) και χρησιμοποιούμε κάθε απαιτούμενο προστατευτικό εξοπλισμό/μέσα ατομικής προστασίας (όπως περιγράφεται από την ισχύουσα νομοθεσία Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας, καθώς και την επικαιροποιημένη Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου της επιχείρησης Shop Support σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης έναντι του κορωνοϊού),

– πριν και μετά τη διαδικασία της απολύμανσης, προτείνεται η τήρηση Οδηγιών σύμφωνα με τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για τις οποίες ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

 

Η επιχείρηση Shop Support αποτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό με εμπειρία και γνώση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Βρισκόμαστε δίπλα στους επαγγελματίες και στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

 

 

*Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες:
Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας: http://www.eody.gov.gr

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας: http://www.civilprotection.gr

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: http://www.who.int