Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων

Απόφαση 43650/08-06-2019 (ΦΕΚ 2213/τ.Β’/08-06-2019)

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Εξαιρέσεις

Άρθρο 3: Απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την οργάνωση του χώρου

Άρθρο 4: Απαιτήσεις ασφάλειας εξοπλισμού παιδότοπου

Άρθρο 5: Υποχρεώσεις υπευθύνων λειτουργίας παιδότοπου

Άρθρο 6: Πρόσθετες προδιαγραφές λειτουργίας υπαίθριου παιδότοπου

Άρθρο 7: Διαδικασίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των παιδότοπων

Άρθρο 8: Ελεγκτικές διαδικασίες

Άρθρο 9: Διαδικασία και δικαιολογητικά χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου

Άρθρο 10: Λειτουργία παιδότοπου σε χώρο με διαφορετική δραστηριότητα

Άρθρο 11: Αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου

Άρθρο 12: Διαδικασία ελέγχων – Κυρώσεις

Άρθρο 13: Μεταβατικές – Καταργούμενες διατάξεις

 

Δείτε την Απόφαση εδώ.