Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης του Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.).

Άρθρο 1 Ειδικό Σήμα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.)

Άρθρο 2 Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης του Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα

Άρθρο 3 Διαδικασία Χορήγησης του Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα

Άρθρο 4 Ανάκληση του Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα

Άρθρο 5 Δικαιολογητικά χορήγησης Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα

Άρθρο 6 Μητρώο Ειδικών Σημάτων Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα

Άρθρο 7 Πίνακας 1: Υποχρεωτικά κριτήρια

Άρθρο 8

Άρθρο 9 Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος

Για την απόφαση πατήστε εδώ.