Διαδικασία σφράγισης και αποσφράγισης επιχειρήσεων ή καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός χερσαίας ζώνης λιμένα ή θαλασσοπλοούντων πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων ή μονίμως αγκυροβολημένων πλοίων

Άρθρο 1 Προϋποθέσεις σφράγισης

Άρθρο 2 Απόφαση – εκτέλεση σφράγισης

Άρθρο 3 Έκθεση σφράγισης

Άρθρο 4 Τρόπος και μέσα σφράγισης

Άρθρο 5 Αποσφράγιση

Άρθρο 6 Απόφαση ποινικού δικαστηρίου

Για την Απόφαση πατήστε εδώ.