ΥΑ 1384/41923/2018 – Ιχνηλασιμότητα και επισήμανση κρέατος – Έλεγχοι και κυρώσεις

Άρθρο 1 – Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής – Ορισμοί

Άρθρο 2 – Αρμόδιες Αρχές

Άρθρο 3 – Ιχνηλασιμότητα του κρέατος

Άρθρο 4 – Επισήμανση του κρέατος

Άρθρο 5 – Υποχρεώσεις επιχειρήσεων

Άρθρο 6 – Διαδικτυακή σύνδεση των επιχειρήσεων με τον ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ – Ηλεκτρονική εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ»

Άρθρο 7 – Κλιμάκια ελέγχου – Σχέδια ελέγχου – Επιτροπή Εξέτασης Παραβάσεων και Επιβολής Προστίμων και Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων

Άρθρο 8 – Διαδικασία διενέργειας ελέγχων και επιβολής των κυρώσεων

Άρθρο 9 – Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 10 – Υποδείγματα

Άρθρο 11 – Καταργούμενες – Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 12 – Έναρξη ισχύος

Για την απόφαση πατήστε εδώ.