3915/144646/2018 Ειδικοί όροι εμφιάλωσης οίνων (Ειδικοί όροι εμφιάλωσης οίνων)

Άρθρο 1: Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2: Χώροι εμφιαλωτηρίων οίνων, εξοπλισμ’ος αυτών και υλικά εμφιάλωσης

Άρθρο 3: Υποχρεώσεις εμφιαλωτηρίων οίνων

Άρθρο 4: Ειδικοί όροι εμφιάλωσης οίνων

Άρθρο 5: Προδιαγραφές ταινιών ελέγχου οίνων ΠΟΠ

Άρθρο 6: Όροι και προϋποθέσεις εκτύπωσης των ταινιών ελέγχου οίνων ΠΟΠ

Άρθρο 7: Διαδικασία χορήγησης των ταινιών ελέγχου οίνων ΠΟΠ

Άρθρο 8: Έλεγχοι – Κυρώσεις

Άρθρο 9: Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 10: Υποδείγματα

Για την απόφαση πατήστε εδώ