109034/2018 ΔΙΕΠΠΥ: Αλλαγές στις διατάξεις για τα όργανα μέτρησης – Αντλίες και συστήματα μέτρησης ποσότητας καυσίμων, συνοδευτικά παραστατικά διακίνησης πετρελαίου για θέρμανση (Τροποποίηση της αριθμ. 91354/2017 (Β’ 2983) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»)

Άρθρο 81

Συμμόρφωση οργάνων μέτρησης – Υποχρεώσεις για τους οικονομικούς φορείς (κατασκευαστές, εισαγωγείς, αντιπροσώπους, διανομείς ή όποιους διαθέτουν ή καθιστούν διαθέσιμα ή θέτουν σε λειτουργία τα όργανα στην αγορά) πριν την τελική διάθεση και κατά τη χρήση των οργάνων μέτρησης

Άρθρο 82

Απαιτήσεις για την ορθή λειτουργία οργάνων μέτρησης, πλην των συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων, κατά τη χρήση τους

Άρθρο 84

Σφράγιση των κρίσιμων μετρολογικά σημείων αντλιών και συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων

Άρθρο 93

Περιοδικός και έκτακτος έλεγχος οργάνων μέτρησης

Άρθρο 98

Εξοπλισμός βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων για την ογκομέτρηση των υγρών καυσίμων

Άρθρο 104

Συνοδευτικά Παραστατικά Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση

Άρθρο 106

Σωληνώσεις στα βυτιοφόρα οχήματα διανομής πετρελαίου για θέρμανση

Για την απόφαση πατήστε εδώ