Δελτίο Παραπόνων: πρέπει να έχω στο κατάστημα μου;

Τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής υποχρεούνται να διαθέτουν το ειδικό έντυπο «ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ», σύμφωνα με την Αγορανομική Διάταξη 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/τ. Β’/30-8-2017) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

 

Το «ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ» είναι αριθμημένο, τριπλότυπο με τρία φύλλα διαφορετικού χρώματος το καθένα: λευκό, ανοικτό πράσινο και ανοικτό ερυθρό και είναι τύπου καρμπονιζέ. Βρίσκεται μέσα σε ειδική θήκη, τοποθετημένη σε εμφανές μέρος για τους πελάτες, δίπλα από την έξοδο του καταστήματος.

 

Στους τιμοκαταλόγους των παραπάνω καταστημάτων και σε εμφανές σημείο αυτών, αναγράφεται με ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα στην ελληνική, αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα, η ένδειξη «ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ».

 

Στα τρία αντίτυπα του φύλλου, αναγράφονται τα στοιχεία της αρμόδιας Δ/νσης Ανάπτυξης κάθε Περιφέρειας υπό τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η επιχείρηση (π.χ. Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά αν η επιχείρηση λειτουργεί στον Πειραιά). Επίσης, στα τρία αντίτυπα του φύλλου, αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της παραπάνω επιχείρησης (επώνυμο ή επωνυμία, δ/νση, οδός αριθμός, πόλη, όνομα αγορανομικού υπευθύνου, κ.λπ.).

 

Ο καταναλωτής συμπληρώνει τα υπόλοιπα σημεία του φύλλου διαμαρτυρίας όπως η ημερομηνία, το ονοματεπώνυμο, τη δ/νση αυτού, η χώρα, η υπηκοότητα, η ταυτότητα και η διαμαρτυρία και υπογράφει. Μετά τη συμπλήρωση του φύλλου διαμαρτυρίας, το φύλλο χρώματος ανοικτού ερυθρού παραμένει στην επιχείρηση, ενώ τα άλλα δύο φύλλα χρώματος λευκού και ανοικτού πρασίνου, κρατάει ο καταναλωτής. Ο καταναλωτής εφόσον ενδιαφέρεται για την παραπέρα πορεία της υπόθεσης για την οποία διαμαρτυρήθηκε, μεριμνά ώστε το φύλλο διαμαρτυρίας χρώματος λευκού να περιέλθει στην αρμόδια Υπηρεσία που αναφέρεται στο φύλλο αυτό, κρατώντας ο ίδιος προσωπικά το άλλο φύλλο χρώματος ανοικτού πρασίνου.

 

Η αρμόδια Υπηρεσία που θα παραλάβει το φύλλο διαμαρτυρίας, διαχειρίζεται τη διαμαρτυρία εφόσον πρόκειται για τον τομέα αρμοδιότητάς της, διαφορετικά μεριμνά ώστε η διαμαρτυρία να διαβιβαστεί στην κατά περίπτωση Κρατική Αρχή (υγειονομική, αστυνομική, εφοριακή κ.λπ.).

 

 

***Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις υποχρεώσεις των καταστημάτων στην Αγορανομική Διάταξη ή μπορείτε να παρακολουθήσετε στο σεμινάριο μας τις «Υγειονομικές και αγορανομικές υποχρεώσεις των καταστημάτων εστίασης και αναψυχής».