ΥΑ 30/003/000/3231/2018 – Συστέγαση ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής ποτών και εμφιάλωσης νερού

Άρθρο 1 Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2 Όροι και προϋποθέσεις συστέγασης και συλλειτουργίας

Άρθρο 3 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις χώρων και εξοπλισμού

Άρθρο 4 Παραγωγή, διακίνηση και διάθεση

Άρθρο 5 Υποχρεώσεις και δικαιώματα των ζυθοποιών που παρασκευάζουν ποτά από ζύμωση ή/και ποτά ελεύθερα αλκοόλης ή/και εμφιαλώνουν νερό ανθρώπινης κατανάλωσης

Άρθρο 6 Έλεγχος –Παραβάσεις –Κυρώσεις

Άρθρο 7 Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος

 

Για την απόφαση πατήστε ΕΔΩ