Π.Δ. 59/2018: Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

Άρθρο 1 Κατηγορίες Χρήσεων

  1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ
  2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ

Άρθρο 2 Αμιγής κατοικία

Άρθρο 3 Γενική Κατοικία

Άρθρο 4 Πολεοδομικό Κέντρο – Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης Τοπικό Κέντρο Συνοικίας – Γειτονιάς.

Άρθρο 5 Τουρισμός – Aναψυχή

Άρθρο 6 Κοινωφελείς Λειτουργίες

΄Αρθρο 7 Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο

Άρθρο 8 Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης.

Άρθρο 9 Χονδρεμπόριο

Άρθρο 10 Τεχνόπολις – Τεχνολογικό Πάρκο

Άρθρο 11 Παραγωγικές δραστηριότητες υψηλής όχλησης

Άρθρο 12Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας

Άρθρο 13 Ειδικές χρήσεις

Άρθρο 14 Αγροτική χρήση

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17 Γενικές και Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 18

 

Για το Προεδρικό Διάταγμα πατήστε ΕΔΩ