Εγκύκλιος 46974/2018 Εφαρμογή του ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (Εφαρμογή του ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων)

Α. Αδειούχοι παραγωγοί πωλητές υπαίθριου (στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου)

Β. Αδειούχοι επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου (στάσιμου και πλανόδιου) εμπορίου.

Β.  Άδειες επαγγελματιών που χορηγούνται σύμφωνα το ν. 4497/2017.

Για την εγκύκλιο πατήστε ΕΔΩ