Εγκύκλιος 37698/2018 Εφαρμογή του ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (Εφαρμογή του ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων)

Ενότητα Α. – ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.Καταγραφή αδειών στο ΟΠΣΠΑ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης) και ανανέωση-θεώρηση αδειών υπαίθριου εμπορίου.

 1. Ανανέωση – μεταβίβαση – ανάκληση υφιστάμενων αδειών.
 2. Ανανέωση – μεταβίβαση υφιστάμενων αδειών, για τις οποίες η διαδικασία είχε εκκινήσει πριν την έκδοση του ν. 4497/2017.
 3. Ειδικές περιπτώσεις για την ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.
 4. Έκδοση νέων επαγγελματικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου μετά την έκδοση του ν. 4497/2017.
 5. Έκδοση νέων αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου για τις οποίες η διαδικασία είχε εκκινήσει πριν την έκδοση του ν.4497/2017.
 6. Έκδοση νέων αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου.
 7. Χωρική ισχύς υφιστάμενων και νέων αδειών υπαίθριου εμπορίου.
 8. Χρονική ισχύς υφιστάμενων και νέων αδειών υπαίθριου εμπορίου.
 9. Έντυπα αδειών υπαίθριου εμπορίου

 

Ενότητα Β’- ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ που αφορούν σε διατάξεις του νόμου.

 1. Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων (Άρθρο 3, παρ.
 2. Στοιχεία αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (άρθρα 5 & 15).
 3. Χωρική ισχύς της άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 6)
 4. Είδη εμπορίας αδειών παραγωγών πωλητών (άρθρο 7)
 5. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 9, παρ.ΐδ, άρθρο 11 παρ. 2, άρθρο 22, παρ.ιγ)
 6. Έκδοση – ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (άρθρα 9 & 11)
 7. Προϊόντα που δεν αναφέρονται στον κατάλογο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (άρθρο 10)
 8. Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 11)
 9. Τριμελείς Επιτροπές (άρθρο 12)
 10. Δραστηριοποίηση παραγωγού πωλητή μετά τη συνταξιοδότηση (άρθρο 13, παρ. 4).
 11. Είδη εμπορίας αδειών επαγγελματιών πωλητών. (άρθρο 17)
 12. Αδιάθετα είδη προς πώληση πτωχευμένων επαγγελματιών σε λαϊκές αγορές (άρθρο 19, παρ. 4)
 13. Χορήγηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 20).
 14. Υποχρεώσεις επαγγελματιών πωλητών (άρθρο 21 σε συνδυασμό με άρθρο 22)
 15. Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 22).
 16. Μεταβίβαση επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 23).
 17. Επιτροπές Λαϊκών Αγορών (άρθρο 28)
 18. Ίδρυση, μετακίνηση, επέκταση και κατάργηση λαϊκών αγορών (άρθρο 29).
 19. Κατανομή και προσωρινή τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε λαϊκές αγορές. (άρθρο 32 & 33)
 20. Βελτίωση θέσης εντός συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς, αμοιβαία αλλαγή θέσης – Αλλαγή Λαϊκής Αγοράς (άρθρο 35).
 21. Εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωμένες αγορές (άρθρο 38)
 22. Υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο (άρθρο 39)
 23. Ειδικότερα θέματα στάσιμου εμπορίου (άρθρο 40)
 24. Τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. (άρθρο 41)
 25. Διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης (άρθρο 45)
 26. Πλανόδιο εμπόριο (άρθρο 46, παρ. 2)

Για την εγκύκλιο πατήστε ΕΔΩ