Εγκύκλιος Γ.Π. /Δ2β/οικ. 39190: «Οδηγίες για την Εφαρμογή του Νόμου 4419/2016 (ΦΕΚ 174/ τ. Ά/ 2016) ως προς την κατασκευή, πώληση, προβολή, παρουσίαση των προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και συναφών προϊόντων.»

Α. Προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα – Προδιαγραφές ως προς τα συστατικά, εκπομπές, πρόσθετα, την επισήμανση, τη συσκευασία, τις προειδοποιήσεις για την υγεία, τις κοινοποιήσεις συστατικών, εκπομπών, κλπ.

Β. Απαγορεύσεις – Υποχρεώσεις και υπόχρεοι συμμόρφωσης

Γ. Εθνικές Αρχές – Όργανα Ελέγχου – Αρμοδιότητες – Επιβολή Προστίμων – Λοιπά Όργανα

Για την εγκύκλιο πατήστε ΕΔΩ